Nyströms släktträffar trettondagsafton

Annika, Illi, Christina, Lennart. Rolf i bakgrunden. Barn: Fredrik, Erik, Frida, Mia och Fabian. Vuxna: Illi, Kristian, Marita
Släktträff på van der Nootska platset 1986

Illi [född 1911] beskriver i brev 1993 till sina brorsbarn:
Släktträffarna började 1959 för ömsesidiga upplevelser för Fridas generation [1878-1966] och för Carls och Fridas ättlingars familjer och Carls och Fridas syskons ättlingars familjer, de som bodde i närheten av Äppelviken [Fridas & Carls hem i Bromma, Stockholm]. Att det under årens lopp tyvärr varit så ytterst få från Collianders [Fridas släkt] beror ju på att så få bor i Stockholm [Frida var född och uppväxt i Göteborg]. Traditionen har upprätthållits [av Illi] därför att den givit så många en årlig möjlighet till kontakt, kontinuitet i gemenskapen. För många har det måhända periodvis varit av stort värde och uppvägt kostnader, möda etc för att komma. Var och en som har kunnat komma har varit mycket viktig för alla de andra som också kommit. Träffen har skett i så enkla former som möjligt: minst möjliga tids- och arbetskrävande före, under och efter samvaron. Det absolut väsentligaste har alltid varit att få mötas och ha trevligt tillsammans, att få uppleva atmosfären med flera generationer i samverkan. [Förklaringar tillagda av Gunnar Nyström jan 2006]
Kristinehovs malmgård
Kristinehovs malmgård
Deltagare 2012
Deltagare 2011
Deltagare 2010
Deltagare 2009
Inbjudna 2007
Inbjudna 2006
Inbjudna 2003
Inbjudna 2001
Deltagare 1983

Ingrid Illi Nyström född 26/2 1911, död den 27 oktober 2010 på Magdalenagården i Stockholm. Begravningsakt ägde rum i Västerledskyrkan i Äppelviken, Bromma den 9/12 2010. Denna kyrka byggdes av hennes far, Carl Nyström (f 1874) och hans porträtt (målat 1928 av Greta Gerell) hänger i församlingshemmet. Dödsannons Ingrid publicerad i Svenska Dagbladet 11/12 2010. Minnesord av brorsbarnet Brita i SvD. Gravsättning skedde 1 juli 2011 i hennes föräldrars grav på Medelplana kyrkogård, Kinnekulle.Ingrid som prinsessa på Hellekis 1925

Hem Redigerad 10 juli 2016