Gunnar Nyström

Arkitekt

English


Mitt jobb

Jag arbetar som lektor vid institutionen för Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola (placerad på Campus Gräsvik i Karlskrona), där jag undervisar i ämnet Planering. Varje årskurs har 40-50 studenter, och undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar, seminarier och tentamina. I årskurs ett undervisar jag i bostadsplanering i form av småhus och flerbostadshus. I tvåan har jag kurser i Planering för arbetsplatser och tidigare Detaljplanering. På högre nivå ger jag en kurs i Arkitektur och en kurs kallad Planlaboratoriet som ger utrymme för experiment och kreativt skapande. Projekt i stor stad utspelas i en av de tre stora städerna i Sverige. Kursen fick ett europeiskt pris 2002. När studenterna gör det avslutande examensarbetet är jag en av handledarna. Jag har också hand om det internationella utbytet av studenter på vår institution. Vi är omkring tjugofem personal på enheten för Fysisk planering 2006 gjorde jag en undersökning i fjärde årskursen fysisk planering om grupparbete som resulterade i en uppsats 2006 om Kamratbedömning. 2008 utvecklade vi masterprogrammet Urban design in China & Europe. Jag fick ansvar för att etablera den första årskursen på BTH hösten 2009. Programmet har nu fullföljt sin första cykel och sex studenter, ursprungligen från College of Landscape Architecture i Nanjing har examinerats på BTH.

Mina fritidsintressen

Jag tycker om att segla, åka skidor och att vandra i naturen. Jag tar gärna bilder. Jag är nätredaktör i Karlshamns Kammarkör.

Personuppgifter

 • Född 1949 i Lidköping
 • Studentexamen 1968 i Karlshamn
 • Militärtjänstgöring 1969-1970 i Göteborg och Karlskrona
 • Examen vid Chalmers Arkitektursektion 1975
 • Arkitekt hos M.A.F.Arkitektkontor i Luleå 1975-79
 • Arkitekt hos M. Anderssons arkitektbyrå i Linköping 1979-1982
 • Stadsplanearkitekt i Karlshamns kommun 1982-1986
 • Stadsarkitekt i Karlshamns kommun 1987-1995
 • Kurser i Europakunskap 1993 10p, Ekologisk gestaltning 1994 5p, Vetenskapsteori 5p, Högskolepedagogik 2006 5p.
 • Gästlärare på Fysisk Planering, Högskolan i Karlskrona/Ronneby 1992 - 94
 • Heltidsanställd universitetsadjunkt sedan 1995 vid numera Blekinge Tekniska Högskola, befordrad till universitetslektor 2007
 • STINT fellow 2005
 • Universitetslektor 2007
 • Gift och har tre vuxna barn
 • Ytterligare detaljersenast redigerad 2011-11-12